• architekt rzeszów podkarpackie

system identyfikacji wizualnej LGD Spichlerz Górnego Śląska
I nagroda)

Projekt wybrany spośród 106 projektów zgłoszonych do konkursu. Logo symbolizuje różnorodność działań prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Spichlerz Górnego Śląska". Poszczególne barwy odnoszą się do poszczególnych zakresów działań LGD i woj. śląskiego; kolor żółty oznacza turystykę sakralną, kolor niebieski - kulturową, czarny - industrialną. Główny nacisk jest położony jednak zgodnie z intencją organizatorów konkursu na promocję turystyki aktywnej, terenów naturalnych, rekreacji, aktywnego wypoczynku, które symbolizuje kolor zielony. Logo SGŚ nawiązuje kolorystyką i charakterem do logo Śląskiego. Typografia logotypu została powtórzona, by tę spójność podkreślić.Użyty został krój Myriad Pro w odmianie Regular i Light. Logo zaprojektowane zostało w dwóch odmianach: pionowej i poziomej. Dla logo została opracowana kompletna księga znaku wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

Branding - marka Spichlerz Górnego Śląska powinna być budowana w oparciu o istniejąca markę Śląskiego, co jest zgodne z zamysłami twórców marki Śląskie, którzy zakładali powstawanie submarek. W tym podziale związki gmin zostały zakwalikowane jako Shadow endorsed brands. Pomimo, że zarządzane są niezależnie, mogą nawiązywać do marki wiodącej.

architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie
architekt rzeszów podkarpackie