• biuro architektoniczne rzeszów

Patera na owoce "FRUIT-ART"
Tray "FRUIT-ART"

Pomysłem na projekt było stworzenie ram dla nowego rodzaju sztuki: fruit-artu. Sztuka polegająca na tworzeniu kompozycji z owoców może być uprawiana przez każdego. Wszystkie podziały patery (frutiery) są ruchome, dlatego istnieje nieograniczona ilość kombinacji dla kompozycji. Poszczególne patery można też ze sobą łączyć, by tworzyć większe i większe dzieła...The idea for the project was to create a framework for a new kind of art: fruit art. Art by the formation of the composition of the fruits can be created by anyone. All divisions of the tray are mobile, so there is unlimited number of combinations for the composition. Individual trays can also be combined to create larger and larger works ...

biuro architektoniczne rzeszów
biuro architektoniczne rzeszów
biuro architektoniczne rzeszów
biuro architektoniczne rzeszów
biuro architektoniczne rzeszów
biuro architektoniczne rzeszów