• architekt rzeszów

Baza logistyczna MPWIK
(II nagroda w konkursie)

Podstawowym celem projektowym było stworzenie nowoczesnego zespołu biurowo-technicznego wpisującego się przestrzennie i kompozycyjnie w istniejącą historyczną zabudowę oraz otoczenie krajobrazowo-przyrodnicze. Ważnym determinantem formowania zabudowy był kształt działki, który narzucił liniowy charakter kompozycjii zabudowy, nawiązujący do linii brzegowej rzeki Oławy. Prosta kompozycja kompleksu polegająca na połączeniu elementu horyzontalnego z wertykalnym przy jednoczesnej jej „płynności" jest z jednej strony odpowiedzią na wpisanie się w otaczający krajobraz, z drugiej zaś nawiązaniem dialogu z istniejącą dominantą - zabytkową wieżą ciśnień.Linearny charakter zabudowy ma równocześnie stanowić barierę wzrokową i ekologiczną między strefą przemysłową i strefą krajobrazową, zastosowana w elewacjach ograniczona liczba środków plastycznych i materiałowo-kolorystycznych (klinkierowo-szklana elewacja) ma stanowić neutralne tło dla rzeki i zieleni.

architekt rzeszów
architekt rzeszów
architekt rzeszów
architekt rzeszów
architekt rzeszów
architekt rzeszów
architekt rzeszów