• architekci podkarpackie

"gra w integrację"
nowa wielofunkcyjna zabudowa placu garncarskiego
finał konkursu (7 z 34 prac)

Projekt dotyczy nowej zabudowy Placu Garncarskiego w Rzeszowie. Wokół dostępnego publicznie dziedzińca zaprojektowaliśmy hotel, galerię handlową i apartamentowiec. Oprócz spełnienia wymagań programowych, dodatkowym celem projektowym jaki sobie postawiliśmy, było integralne połączenie często sprzecznych interesów inwestora i mieszkańców miasta. Poza spełnieniem oczywistych wymogów urbanistycznych tj. wpasowania projektowanej zabudowy z zabytkową rzeszowska starówką, projekt zakłada budowę nowego rodzaju przestrzeni publicznej – zlokalizowanej na wysokości kilkunastu metrów trasy spacerowej. Granica dzieląca przestrzenie publiczne i prywatne, którą tradycyjnie jest elewacja budynku, została zaprojektowana w odmiennym (na swój sposób innowacyjnym) kształcie, jako sekwencja: plac – wewnętrzne atrium – pochylnia – trasa widokowa.Budynek tworzy rodzaj zintegrowanego z tkanką miejską ekosystemu; otwiera przed inwestorem i mieszkańcami nowe perspektywy użytkowe, godząc przy tym ich potrzeby – kreuje atrakcyjną przestrzeń miejską intensyfikując przy tym jej komercyjne wykorzystanie, stając się wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu. Podstawowymi założeniami architektoniczno-urbanistycznymi było połączenie przestrzeni placów Cichociemnych i Garncarskiego, oraz spójne uzupełnienie pierzei przyległych ulic. Projektowana zabudowa składa się z dwóch brył, masywnego w wyrazie podium i lewitującej ponad nim efemerycznej dominanty. Elewacje niższej części są kamienne, a podziały odnoszą się do kamienicowej skali zabudowy rzeszowskiej starówki. Nad całością "lewituje" migotliwa, znikająca na tle nieba bryła hotelu. Projekt powstał przy udziale Grzegorza Górki z zaprzyjaźnionego biura GREG architekci.

architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie
architekci podkarpackie