Projekt rewitalizacji obszaru śródmieścia Wrocławia
"Węzły aktywności"

Projekt dotyczy zaprojektowania węzłów aktywności- miejsc w przestrzeni miejskiej mających potencjał tworzenia więzi społecznych. Może być to przestrzeń o charakterze publicznym, półpublicznym lub półprywatnym, o zasięgu lokalnym bądź ponadlokalnym. To, co tworzy węzeł i stanowi o jego charakterze, to społeczne aktywności, których polem działania staje się dana przestrzeń. Projektowane węzły aktywności stanowią rodzaj struktury społeczno – przestrzennej. Organizacja przestrzeni i organizacja społeczna nawzajem się w niej uzupełniają.Połączenie tych dwóch stanowisk; interakcja architektury i socjologii, daje kompletny obraz i prawdziwą wartość przestrzeni publicznej, użytkowanej przez daną społeczność. Obszarem opracowania jest fragment Śródmieścia Wrocławia. Analiza występujących na tym terenie aktywności, pozwoliła określić kierunki rozwoju zastanych przestrzeni: działających fragmentów oraz potencjalnych miejsc dla działań mieszkańców. Wyszczególnione zostały miejsca o największym potencjale, mające charakter węzłotwórczy.

biuro architektoniczne rzeszów
architekci rzeszów
architekt rzeszów
projekty architektoniczne
projekty budowlane
architekt podkarpackie
projekty architektoniczne rzeszów
architekt rzeszów podkarpackie
usługi architektoniczne rzeszów
biuro projektów rzeszów